Daan Parmentier
Marijkepaed 44
9257 VC  Noardburgum

Tel:  0511-476202 / 06-40048475
E-mail:   d.parmentier@upcmail.nl

 

De tuinbeelden zijn weergegeven, oplopend, van klein naar groot.

 

'Moed'
20 x 76 x 19 cm
€ 140,-

Grote mensen spreken over ideeën, middelgrote over gebeurtenissen en kleine over mensen.

 

'Aai'

28 x 17 x 16 cm

€ 120,-

Wil je een moment gelukkig zijn? Neem wraak! Wil je altijd gelukkig zijn? VERGEEF!

 

'Belangrijk'
44 x 12 x 12 cm
€ 100,-

Wie anderen kent, is wijs. Wie zichzelf kent, is verlicht.
Wie anderen overwint, is krachtig. Wie zichzelf overwint is sterk.

 

'Identiek'

54 x 12 x 12 cm

€ 100,-

Behandel de fouten van anderen even voorzichtig als de uwe.

 

'Contra'

64 x 50 x 26 cm

€ 180,-

Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen.

 

'Nobel'
83 x 27 x 18 cm
€ 180,-

Wees als de boeg van een boot die het water doorklieft maar het ongeschonden achterlaat.

 

'Victorie'
91 x 36 x 20 cm
€ 200,-

Als je iemand vertrouwt, maak je hem betrouwbaar.

 

'Trots'
114 x 43 x 30 cm
€ 280,-

Leer van gisteren. Droom van morgen. Leef vandaag.

 

'Vurig'
114 x 49 x 25 cm
€ 280,-

Leg het mij uit en ik vergeet het. Laat het me zien en ik onthoud het misschien,
maar betrek mij erbij en ik begrijp het.

 

'Attent'

116 x 29 x 20 cm

€ 200,-

Wie deugd heeft, geeft; wie geen deugd heeft, eist.

 

'Tevreden'
118 x 33 x 25 cm
€ 280,-

De ware mens weet dat wat ver is, ook vlakbij is te vinden.

 

'Openhartig'
120 x 26 x 24 cm
€ 260,-

Wie met zijn hoofd in de wolken loopt en met zijn voeten op de grond,is een waarlijk groot mens.

 

'Voldaan'
121 x 24 x 24 cm
€ 220,-

De rijke is niet gelukkiger dan hij die genoeg heeft.

 

'Mondig'
124 x 35 x 25 cm
€ 280,-

De spreker mag dan een dwaas zijn, als de luisteraar maar wijs is.

 

'Tederheid'
124 x 27 x 29 cm
€ 280,-

Raak de diepste grond aan van het huidige ogenblik en je zult ware vrede en vreugde aanraken.

 

'Houvast'
124 x 30 x 27 cm
€ 280,-

De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.

 

'Kwiek'
125 x 25 x 25 cm
€ 280,-

Wanneer de mond glimlacht, glimlacht het hart.

 

'Eendracht'
125 x 35 x 25 cm
€ 260,-

Geen weg is lang, als men een vriend aan zijn zijde weet.

 

'Stabiliteit'
127 x 27 x 22 cm
€ 260,-

Zolang je zeggen kunt: en nu ga ik naar huis, ben je een gelukkig mens.

 

'Vrolijk'
130 x 24 x 24 cm
€ 260,-

De mooiste poëzie lees je in kinderogen.

 

'Verbintenis'
130 x 28 x 28 cm
€ 280,-

Er zijn drie sleutels naar het hart van de mens: liefde, goedheid en geduld.

 

'Energiek'
130 x 20 x 20 cm
€ 260,-

Gelukkig is hij die een doel heeft, en die een nieuw doel vindt nadat het oude werd bereikt.

 

'Eerbied'
130 x 35 x 24 cm
€ 260,-

Als je iemand een hand reikt, krijg je er ook een toegestoken.

 

'Vorming'
131 x 19 x 19 cm
€ 220,-

Beter is het zich bezig te houden met leven toevoegen aan de jaren dan jaren toevoegen aan zijn leven.

 

'Oprecht'

135 x 40 x 20 cm

€ 200,-

Waardering nodig hebben staat gelijk met zeggen:
Jouw mening over mij is belangrijker dan mijn mening over mezelf.

 

'Ontwikkeling'

135 x 24 x 24 cm

€ 200,-

Timmerlieden vormen het hout; pijlenmakers maken pijlen; de wijze vormt zichzelf.

 

'Comfort'

140 x 38 x 28 cm

€ 260,-

Geluk is de harmonie tussen toestand en behoefte.

 

'Ontvouwen'
141 x 133 x 25 cm
€ 300,-

Liefde bestaat niet daarin dat men naar elkaar kijkt,
maar daarin dat men samen in dezelfde richting kijkt.

 

'Mentaliteit'
141 x 23 x 24 cm
€ 260,-

Het gezicht van een mens ken je bij licht, zijn karakter bij donker.

 

'Optimisme'
142 x 39 x 25 cm
€ 280,-

Het is beter één kaars aan te steken dan over de duisternis te klagen.

 

'Overtuiging'
146 x 32 x 25 cm
€ 260,-

Hoe je over jezelf denkt is veel belangrijkere dan hoe anderen over je denken.

 

'Stilte'
147 x 57 x 30 cm
€ 320,-

Een vogel zingt niet omdat hij een antwoord heeft. Hij zingt omdat hij een lied heeft.

 

'Opgewekt'
149 x 25 x 24 cm
€ 260,-

Als je geen ster aan de hemel kunt zijn, wees dan een lampje in je huis.

 

'Fair'
150 x 44 x 25 cm
€ 300,-

Je mag hem vergeten met wie je samen gelachen hebt, maar nimmer hem met wie je hebt geweend.

 

'Bloei'
152 x 83 x 33 cm
€ 350,-

Wie alles luchtig opneemt, kan geen succes hebben;
 maar wie geen succes heeft, moet dat luchtig opnemen.

 

'Parmant'
153 x 53 x 28 cm
€ 300,-

Hoe dieper een boom zich wortelt, des te vrijer waait de kruin.

 

'Opgetogen'
154 x 37 x 25 cm
€ 280,-

Wie kinderen heeft, is bezorgd om zijn kinderen.
Wie runderen heeft, is bezorgd om zijn runderen.
Wie niets heeft, kent geen zorgen.

 

'Respect'
155 x 51 x 30 cm
€ 320,-

Een vader die zijn zoon prijst, verheerlijkt zichzelf.

 

'Eigenzinnig'
158 x 59 x 28 cm
€ 300,-

Van wie zijn eigen weg gaat, groeien de vleugels.

 

'Waardigheid'
159 x 91 x 33 cm
€ 350,-

Bederf je geluk niet door het te vergelijken met andermans geluk.

 

'Ingetogen'
159 x 30 x 28 cm
€ 320,-

Geluk is de harmonie tussen toestand en behoefte.

 

'Vrede'

161 x 25 x 25 cm

€ 260,-

Raak de diepste grond aan van het huidige ogenblik en je zult ware vrede en vreugde aanraken.

 

'Spontaan'
161 x 47 x 30 cm
€ 320,-

Wees steeds eerlijk. Dan zullen sommige mensen u dankbaar zijn en de rest zal zich verbazen.

 

'Tegendraads'

164 x 172 x 26 cm

€220,-

Je moet niet steeds dezelfde fouten maken, er is keus genoeg.

 

'Ferm'
165 x 31 x 28 cm
€ 300,-

 

'Binding'
170 x 64 x 60 cm
€ 380,-

De enige manier om een vriend te krijgen is er een te zijn.

 

'Verloop'
173 x 28 x 24 cm
€ 240,-

In onze haast om ergens anders te komen, vertrappen we de bloem van het hiér zijn.

 

'Beweging'
173 x 31 x 30 cm
€ 380,-

Verleden en toekomst bestaan slechts voor zover wij eraan denken.

 

'Twijfel'
175 x 55 x 28 cm
€ 300,-

Zou het niet jammer zijn kunstwerken werden begrepen?
Er wordt meer begrepen, als het maar niet wordt uitgelegd.

 

'Liefdevol'
177 x 76 x 47 cm
€ 350,-

Macht zei tegen de wereld: 'Je bent van mij'.
Liefde zei tot dewereld: 'Ik ben de jouwe'.
De liefde won.

 

'Eenstemmig'
179 x 73 x 45 cm
€ 380,-

Omarm het moment en de energie van dat moment zal buiten alle oevers treden.

 

'Trois'
180 x 28 x 28 cm
€ 300,-

Door drie methodes kunnen wij wijsheid leren:
Eerst, door bezinning, die het edelst is;
Ten tweede, door imitatie, die het gemakkelijkst is;
En ten derde door ervaring, die het bitterst is.

 

'Vertrouwen'
181 x 79 x 33 cm
€ 350,-

Alleen wie zelf rustig is, kan een rustplaats bieden aan allen die rust zoeken.

 

'Openheid'
183 x 88 x 33 cm
€ 400,-

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook de sporen die je achterlaat.

 

'Solidair'
192 x 36 x 39 cm
€ 320,-

Jij, jijzelf, evenzeer als wie dan ook in het hele universum, verdient jouw liefde en affectie.

 

'Maneschijn'
193 x 56 x 33 cm
€ 350,-

Wacht niet tot morgen om de mensen die je lief hebt, te zeggen dat je ze graag ziet.

 

'Prominent'

195 x 38 x 29 cm

€ 260,-

Alleen wie het aandurft om te falen, krijgt de kans om te slagen.

 

'Riverso'

197 x 52 x 25 cm

€240,-

Je zorgen maken is de verkeerde kant op fantaseren.

 

'Eensgezind'

210 x 42 x 32 cm

€ 350,-

Hemel, aarde en ik leven samen en alle dingen en ik vormen een ondeelbare eenheid.

 

'Vreugde'
212 x 90 x 33 cm
€ 450,-

Een familie die een grijsaard in haar schoot heeft bezit een juweel.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.

'Ontplooien'
221 x 73 x 33 cm
€ 380,-

Soms moet je veranderen om jezelf te kunnen blijven.

 

'Betrouwbaar'
223 x 52 x 33 cm
€ 400,-

De waarheid is niet te claimen, zij danst mee op de voortschrijdende inzichten.

 

'Elegant'
233 x 62 x 33 cm
€ 450,-

Het kleinste wordt groot als je het met liefde doet.

 

'Ontluiken'
233 x 33 x 33 cm
€500,-

Ontwikkeling verschijnt daar waar eenvoud verblijft.

 

'Bewondering'
237 x 41 x 30 cm
€ 400,-

De vreugde van bewonderen is de beloning voor hen die vrij zijn van afgunst.

 

'Groots'
258 x 45 x 33 cm
€ 400,-

Je bent groot, als je niet wijkt voor de kleinheid van anderen.

 

'Aandacht'
273 x 33 x 33 cm
€ 500,-

Een goed humeur verandert zand in goud.

 

Informatie en meer kunst kunt u vonden op mijn site  www.tuinbeelden-modern.nl